GÜNDEM
Giriş Tarihi : 24-08-2019 12:46   Güncelleme : 24-08-2019 12:46

Eksenel kompresörler

Kompresör, hacmini mekanik olarak azaltarak bir gazın basıncını artırmak için kullanılan bu amaçla üretilen bir cihaz  türüdür. 

Eksenel kompresörler

Kompresör, hacmini mekanik olarak azaltarak bir gazın basıncını artırmak için kullanılan bu amaçla üretilen bir cihaz  türüdür. Hava en sık sıkıştırılan gazdır ancak doğal gaz, oksijen, azot ve diğer endüstriyel olarak önemli gazlar da sıkıştırılır. Üç genel kompresör tipi vardır: Bunlar, pozitif yer değiştirme, merkezkaç ve eksenel olanlardır. Pozitif yer değiştirmeli olan  kompresörler genellikle pistonun emme hareketi sırasında gazın içine çekildiği, pistonun ters yönde hareket ettirilmesiyle gazın hacminin düşürülmesiyle sıkıştırılan ve son olarak boşaltıldığı zaman boşaltılan pistonlu, piston tipinde olan cihazlardır. Gaz basıncı, çıkış valfine etkiyen basıncı genel olarak aşalar. Pistonlu kompresörler nispeten yüksek basınçlarda az miktarda gaz vermek için kullanışlıdır

Santrifüj kompresörün etkisini artırmak için kinetik enerji, yüksek hızlı çarklı gaz ve difüzör olarak adlandırılan farklı çıkış geçişi artan basınca bu enerjiyi dönüştürmek için hazırlanan yapılardır. Santrifüjlü kompresörler, büyük hacimli gazları orta basınçlara sıkıştırmak için özellikle uygundur. İçinde eksenel kompresörler, gaz, radyal olarak dışarı doğru uzanan birçok aerodinamik şekilli bıçak sırasına sahip olan rotorun dönme eksenine paralel olarak akar. Rotor, içeriye doğru uzanan ve rotor kanatlarının sıraları arasına takılan benzer sayıda bıçak sırası içeren sabit bir mahfaza ile çevrilidir. Gaz kompresörden geçerken hızı alternatif olarak artar ve azalır. Hızdaki her artış sırasında, gazın kinetik enerjisi artar ve hızdaki her düşüş sırasında bu kinetik enerji, basınçtaki bir artışa dönüştürülür. Bu tip kompresör, jet uçak motorları ve gaz türbinleri için kullanılır.

Genel Kompresör Çeşitleri


Kompresör türleri aşağıda belirtildiği biçimde sıralanabilir:

1 numaralı kompresör alt başlığı altında alt diğer başlıklar şu şekilde sıralanabilir

1.1 Olumlu yer değiştirme

1.1.1Pistonlu kompresörler

1.1.2İyonik sıvı pistonlu kompresör

1.1.3Vidalı kompresörler

1.1.4Döner kanatlı kompresörler

1.1.5Yuvarlanan piston

1.1.6Scroll kompresörler

1.1.7Diyaframlı kompresörler

1.2Dinamik

1.2.1Hava kabarcığı kompresörü

1.2.2Santrifüj kompresörleri

1.2.3Çapraz veya karışık akışlı kompresörler

1.2.4Eksenel kompresörler

1.3 Hermetik olarak kapalı, açık veya yarı hermetik olarak. Yukarıda yer alan ifadelerden de görüleceği üzere kompresör kavramı oldukça geniş ve kapsamlı olan bir kavram olup özel uzmanlık dalıdır.