GÜNDEM
Giriş Tarihi : 10-08-2018 02:31   Güncelleme : 10-08-2018 02:35

2018 Askerlik Tecil İşlemleri Tüm Detaylarıyla!

2018 askerlik tecil ettirme şartları ve askerlik tecil ettirme yolları nelerdir? Askerlik tecil için gerekli belgeler nelerdir? Askerlik tecil ettirme son tarih 2018 ne zaman? Açık öğretim askerlik tecil işlemleri nasıl yapılır? Askerlik tecili sorgulama

2018 Askerlik Tecil İşlemleri Tüm Detaylarıyla!

ASKERLİK TECİLİ NEDİR?

Ülkemizde 20 yaşını doldurmuş, her erkek Türk vatandaşının geçerli bir sağlık problemi yahut devam eden bir eğitimi olmaması durumunda askerlik ödevini yerine getirmesi zorunludur. Askerlik görevinin yerine getirilmesinin bir süre ertelenmesi mümkün olup, bu ertelemeye askerlik tecili adı verilmektedir.

2018 ASKERLİK TECİL ETTİRME ŞARTLARI

2018 Askerlik tecil ettirme şartları askerlik tecili için sayılmış bulunan durumlar askerlik kanununda sayılmıştır. Uygulamada askerlik tecili için aranan başlıca durumlar askerlik görevini yapamayacak kadar ciddi sağlık engeli ve eğitimim devam etmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • EĞİTİM DOLAYISI İLE ASKERLİK TECİLİ:

Eğitimi devam etmekte olan asker adayları 29 yaşını geçmemeleri şartı ile eğitim dönemlerinin sonuna kadar askerliklerini tecil ettirebilirler. Açık öğretim fakültelerinde eğitimlerini devam ettirmekte olan asker adayları da açıktan okumakta oldukları okulları tescil sebebi olarak gösterebilirler. Askerliklerini tescil edebilmek için örgün eğitim şartı aranmamaktadır.

 • 2- SAĞLIK PROBLEMİNDEN DOLAYI ASKERLİK TECİLİ:

Sağlık problemleri sebebi ile askerliklerini tescil ettirmek isteyenler askeri hastanelerde muayene edildikten sonra kurul kararına göre tescil işlemleri yapılmaktadır. Geçici sağlık sorunları sebebi ile askere gidemeyenler 1’er yıl ara ile muayeneden geçirilmektedir. Sürekli ve askerliğe engel bir sağlık problemi olan adayların ise bir kez muayeneden geçerek sürekli sağlık engeli ile ilgili rapor almaları yeterli olmaktadır.

 • 3- AŞIRI KİLO NEDENİ İLE TECİL ETTİRME

Aşırı kilo geçici sağlık engelleri olarak değerlendirilmektedir ve tecil süresi 1 yıldır.

 • ÖĞRENCİLER ASKERLİKLERİNİ NE KADAR SÜRE TECİL ETTİREBİLİR?

Lisans, Ön Lisans gibi eğitimlerini devam ettirmekte olan asker adayları eğitimleri boyunca 29 yaşını geçmemiş olmak şartı ile askerliklerini tecil ettirebilirler. Eğitimleri devam ediyor olsa dahi 29 yaşını doldurmuş olan kişilerin başkaca herhangi bir mazeretlerinin olmaması durumunda eğitimlerine devam ediyor olmamaları tecil için geçerli bir sebep olmayacaktır.

 • LİSE MEZUNU OLANLARIN ASKERLİK TECİLİ

Lise eğitimine devam etmekte fakat askerlik yaşı gelmiş olan kişilerin askerliklerini tecil süresi 3 yıldır. Bu kişilerin lise eğitimlerini tamamlayarak yüksek öğrenime geçmeleri durumunda ek tecil süresi tanınmaktadır.

 • YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA NEDENİYLE ASKERLİK TECİLİ

Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerine devam eden kişilerin ise askerlik tecili için yaş sınırı 35 olarak düzenlenmiştir. Eğitimlerini bitirmeleri durumunda lisans ve ön lisans mezunları 29 yaşında gelmemiş olmak kaydıyla 2 yıl, Yüksek Lisans ve Doktora mezunları ise 1 yıl süreyle askerliklerini tecil ettirebilirler.

Açık Öğretim fakültesi öğrencilerinin okullarına kayıtlarını yoklama kaçağı yahut asker kaçağı durumuna düşmeden tamamlamaları son derece önemlidir. Asker kaçağı olduktan sonra Açık Öğretim fakültelerine kayıt yaptırmanız askerlik tecili için yeterli kabul edilmeyecektir. Öğrencilikte askerlik tecil süresi ne kadardır? sorusunun cevabı okuldan mezun olana kadar değil, okul süresi kadardır.

 • ASKERLİK TECİLİNDE ÖZEL DURUMLAR

Öğrencilik ve sağlık problemleri dışında askerlik tecili için bazı özel ve istisnai durumlar bulunmaktadır. Bu durumlardan ilki bir ailede birden fazla erkek çocuğun askere gitmesinin gerektiği durumdur. Bir ailede birden fazla erkek çocuğun askerliğinin aynı zaman dilimine rast gelmesi durumunda ilk askere giden çocuğun askerliği bitene kadar diğer çocuğun askerliği tecil ettirilebilir.

Bu durumun tarafların iradesine bırakılmıştır. Askere gidecek bireylerin muvafakat göstermeleri durumunda 2 çocuk aynı zaman diliminde askerliklerini tamamlayabilirler.İstisnai bir diğer durum lisanslı sporcular içindir. Lisanslı sporcuların lisanslarının devam etmesi durumunda 33 yaşının sonuna kadar askerliklerini tecil ettirmeleri mümkündür.

İstisnai üçüncü bir durumun ise yükseköğrenim mezunu ve ülkemizi yurt içinde ve dışında çeşitli ilmi faaliyetlerde temsil etmekte olan kişilerin askerlikleri 36 yaşına kadar tecil ettirilebilir.

Son istisnai durum ise yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan kişileri ilgilendirmektedir. Bu kişilerin yurt dışında kazanmış oldukları hakları kaybetmemeleri adına getirilmiş olan bu düzenleme bu kişilere 38 yaşında kadar askerliklerini tecil etme imkanı sunmaktadır.

 • 2018 ASKERLİK TECİLİ NASIL YAPILIR?

Askerlik tecili nerede yapılır? Sorusu çok fazla yöneltilmektedir. Askerlik tecili askerlik şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için tecil işleminizi kanıtlayacak belgeleri de yanınızda bulundurmanız işlemlerinizin hızlı yürümesi açısından son derece önem arz etmektedir. Askerlik tecil işlemlerinin online olarak gerçekleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. E- devlet üzerinden dahi bu işlem gerçekleştirilememektedir. Tecil işlemlerinizi herhangi bir askerlik şubesinden gerçekleştirmeniz mümkün olup, bu işlemi yerleşim yerinize yahut ikametgah adresinize yakın bir askerlik şubesinde yapmanız gerekmemektedir.

 • 2018 ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

Öğrenci iseniz öğrenci kimliği, öğrenci belgesi mezun olmuş iseniz diplomanızın aslı yahut noter onaylı bir örneği 1 numaralı maddede sayılan evraklarının 4 adet fotokopisi

Nüfus Cüzdanı yahut ehliyetin asılların ve 4 er adet fotokopileri

6 adet biyometrik fotoğraf (Pek çok şubede fotoğraf çekim işlemi gerçekleştirilmektedir.)

Tecil işlemleri sırasında size verilecek 2 adet formu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. Sağlık problemleri sebebi ile askerliğini tecil ettirmek isteyen adaylardan aile hekiminden sağlık raporu istenebilmektedir. Bu işlemler sonucunda gerekli şartları taşıyorsanız askerliğinizin kaç yılına kadar tecil edildiğine dair evrak size anında teslim edilecektir. İşlemler şubelerin yoğunluğuna göre 30 dakika ile 2 saat arasında sürebilmektedir.

 • İKİNCİ ÜNİVERSİTE ASKERLİK TECİLİ İÇİN YETERLİ MİDİR?

Pek çok kişi bir örgün eğitim programını tamamladıktan sonra Açık Öğretim Fakülteleri aracılığıyla bir üniversite daha okuyor. Peki, ikinci üniversite askerlik tecili için yeterli mi?

Açık öğretim fakültelerini ilk üniversite olarak okumanız durumunda askerlik tecili için yeterli kabul edilmekte fakat 2. Bir üniversite olarak okuyor olmanız durumunda Açık Öğretim Fakültelerinde öğrenci olmanız tecil için yeterli kabul edilmemektedir.

İkinci Üniversitenizi örgün eğitimde okumanız durumunda da tecil için yeterli kabul edilmemektedir. Fakat istisna olarak yan dal, çift ana dal gibi iki diploma programlarında eğitimlerine ikinci üniversite olarak devam etmekte olan kişiler askerliklerini tecil ettirebilmektedirler.

 • TECİL İŞLEMLERİ İÇİN SÜRE NE KADARDIR?

Üniversiteyi yeni kazanmış olan öğrencilerin askerlik şubesine giderek herhangi bir tecil işleminde bulunmaları gerekmemektedir. Kazanmış olduğunuz okula gidip kayıt yaptırmanız yani okulun öğrenci olmanız durumunda okul sizin yerinize Milli Savunma Bakanlığına yazacakları yazı ile sizin okulda öğrenci olduğunuzu bildirir otomatik olarak okul bitimine kadar askerliğiniz tecil edilmiş olur.

Üniversiteyi bitirmiş ve 2 yıllık tecil sürenizi kullanmak istemeniz durumunda üniversiteyi bitirmenizden itibaren en geç 2 ay içinde tecil işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir. Üniversiteyi bitirmeniz durumunda okulunuzdan Milli Savunma Bakanlığına eğitiminizi tamamlandığınız bir yazıyla bildirilecektir. 29 yaşını doldurmamış olmanız durumunda 2 yıl askerliğiniz tecil edilebilir, fakat 29 yaş üzeri kişilerin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra 2 yıl askerliklerini tecil ettirmeleri mümkün değildir.

 • TECİL İŞLEMLERİNİN YAPILAMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Tecil işlemlerini yaptırmamanız durumunda artık askere gitmeniz gerekmektedir. Polis yahut jandarma aramalarında yoklama kaçağı, asker kaçağı olarak nitelendirilir ve askere alınırsınız.