GÜNDEM
Giriş Tarihi : 30-10-2018 11:09   Güncelleme : 30-10-2018 11:09

SGK eksik ücret mesajı nedir? SMS bildirimi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kazancınız düştü mesajı gönderecek. Peki eksik ücret mesajı nedir? Prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıya mesaj gelmesiyle ilgili detaylar...

SGK eksik ücret mesajı nedir? SMS bildirimi

SGK eksik ücret mesajı nedir, sigorta priminin eksik yatırılması, sigorta prim düşüşü nedir? SGK artık cep telefona kullanıcına bildirim gönderecek. Kazancınız düştü bildirimleri sizi yanıltmaması adına detayları buradan öğrenebilirsiniz.2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre Sosyal Güvenlik Kurumu prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıyı cep telefonunu göndereceği kısa mesajla uyaracak. Böylece kişilerin bilgisi olmaksızın, prime esas kazançlarının eksik yatırılması önlenmeye çalışılacak. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'ndan "kayıt dışılık" seferberliği çıktı.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, ücreti eksik bildirilen kalifiye mesleklerdeki kişiler belirlenecek. Kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerini kolayca anlayabilmeleri için, mevzuat sadeleştirilecek. Ayrıca artık prime esas kazancı belirli seviyenin üzerinde azalan sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMS yoluyla bilgilendirecek. Yapılacak düzenlemelerin temel amaçlarından biri de kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdar olmaları olacak. Bu kapsamda sosyal güvenlik mevzuatı tek bir ekranda birleştirilecek ve e-mevzuat sistemi oluşturulacak, bu sistem oluşturulurken mevzuat sadeleştirmesi de yapılacak. Böylece kişiler, sadece ilgili düzenlemeleri okuyarak da, kendi hak ve yükümlülüklerini öğrenebilecekler. Kayıt dışıyla mücadele için, veri paylaşımına da önem verilecek. Diğer kurumlardan alınan verilerden yararlanılarak da, riskli sektör ve işyerleri belirlenecek ve buralara yönelik denetimler sıklaştırılacak. Ayrıca ücreti eksik bildirilen nitelikli mesleklerdeki kişiler, meslek kodu uygulamasıyla saptanacak. Tüm bu uygulamalar önümüzdeki 1 yılda hayata geçecek.

SMS'LE BİLDİRİM GELECEK

Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılarda olduğu gibi apartman ve işhanı görevlilerinde de kolay işverenlik söz konusu olacak. Bu yerlerde işverenler, işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi doldurmayacak, bunun yerine bir formla SGK'ya bildirimde bulunmaları yeterli olacak. Kişilerin sosyal güvenlik haklarını öğrenebilmeleri için bir önemli adım da, SGK primine esas kazançlarda yapılacak. Eğer sigortalının prime esas kazancı belirli bir seviyesinin üzerinde azalıyorsa, kişi direk SMS'le "Prime esas kazancınız azalmıştır" mesajlarıyla bilgilendirilecek. Böylece kişilerin bilgisi olmaksızın, prime esas kazançlarının eksik yatırılması önlenmeye çalışılacak.

SİGORTA PRİMİNİ EKSİK YATIRMANIN CEZASI

Bir işçinin işe girdiği gün dahil olmak üzere çıkış yaptığı güne kadar olan tüm sürelerde, işveren tarafından sigortasının yapılması zorunludur. SGK’ya her ay verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin, işçi için çalıştığı gün sayılı ile brüt ödemelerin toplamının bildirilmesi zorunludur. İşçi, çalıştığı süre boyunca her ay düzenli olarak bu SGK’ya rapor edilir. İşçinin, hizmet akdinin sona ermesi sonrası işçi işten çıktığında veya çıkartılması durumunda sigorta çıkışı yapılarak, yine çıkış işlemlerinin tamamı SGK’ya sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile aylık prim ile hizmet belgesinin bildirilmesi zorunludur. Ancak işveren tarafından yapılması gereken bu işlemlerin tamamının yapılmaması durumunda kayıtlı çalışması gereken işçi kayıt dışı istihdam olarak sayılmaktadır.

SİGORTA KAZANCINI EKSİK GÖSTEREN İŞVERENLERE UYGULANAN CEZALAR

Eğer işveren, sigortalı çalışanının maaşını elden veriyor veya verdirerek sigortaya kazancını eksik gösteriyorsa ağır idari para cezasına çarptırılır. Buna göre, eğer 2000TL aylık maaş alan bir çalışan, sigortaya asgari ücret veya part-time çalışan olarak gösterilerek, kazancının resmi olan kısmı bankaya yatırılmak üzere kalan kısmı makbuz imzalatmak üzere elden veriliyorsa bu idari suç oluşturmaktadır. Buna göre işveren 30 gün çalışmış işçi için 30 günden az çalışmış gösteriyor veya kazancını gerçek aldığı ücretten düşük veya eksik gösteriyorsa belge verilmesi gereken her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesi istenmesine ayrıca brüt asgari ücretin 2 katına idari para cezası uygulanır. Ayrıca eksik gün ve kazançlara ait sigorta primi tahsil edilerek gecikme zammı ve cezası ile işverenden tahsil edilir.

Sigortasız işçi çalıştıraran denetmen veya müfettiş tarafından inceleme yapılması durumunda kayıt geçersizliği ve kayıt ibraz etmeme nedeniyle idari para cezası uygulanır. İşçinin hastalanması veya iş kazası geçirmesi ve meslek hastalığına yakalanması durumunda SGK karşılaştığı maliyet bedelini işverenden tahsil eder. Ayrıca işverenin 1 yıl boyunca hiçbir teşvikten yararlanmaması sağlanır. Sigortasız çalıştırılan süreye ait tüm sigorta primleri işverenden, gecikme zammı ve faiziyle tahsil edilir.

Ayrıca sigortasız işçi çalıştıran işverenin, işyerinin tescili olup olmadığından SGK üzerindeki kayıtlarına kadar detaylı bir araştırma sonrasında idari para cezası uygulanmakta olup işyeri tescilsiz ise işyeri bildirgesi vermemesinden dolayı bir ceza alır. Sigortalı işe giriş bildirgesi verilmemesinden ayrıca cezalandırma uygulanır. Aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesinden ayrıca idari para cezası uygulanır. SGK denetmenleri ve müfettişleri tarafından inceleme yapılması durumunda kayıt geçersizliği ve kayıt ibraz etmemede dolayı idari para cezası uygulanmakta olup brüt asgari ücrete göre sigortalının işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinin cezası 2142TL olup hizmet belgesinin verilmemesi yine 2142TL’dir. Son 1 yıl içerisinde sigortasız işçi çalışmadıysa 4284TL idari para cezası uygulanırken son 1 yıl içerisinde birden fazla sigortasız işçi çalıştırdıysa 7497TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Kamu ihaleleri ve bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için brüt asgari ücretin 3 katı ceza uygulanmakta olup diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için brüt asgari ücretin 2 katı idari para cezası uygulanmaktadır. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için brüt asgari ücret olarak idari para cezası uygulanmaktadır