GÜNDEM
Giriş Tarihi : 23-06-2020 12:46   Güncelleme : 23-06-2020 12:46

CE İşareti

CE İşareti

CE İşareti

 

Ürünlerinizi AB ülkelerinde satmak niyetindeyseniz CE işareti eklemeniz gereklidir. CE belgesi amacı üretim yapan firmanın ürünlerini Avrupa Birliği (kısaca AB) insan ve çevre için güvenlik, sağlık ve koruma şartlarını yerine getirdiğini göstermektir. Bu işaret Avrupa Birliği dışında herhangi bir ülkede üretilen ürünlerin AB'de satılması için zorunludur.

CE işareti ne zaman zorunludur?

CE işareti yalnızca “AB” spesifikasyonlarının mevcut olduğu ve CE iliştirilmesini gerektiren ürünler için zorunludur.

Bazı ürünler aynı anda birkaç AB gerekliliğine tabidir. CE işaretini iliştirmeden önce ürününüzün ilgili tüm gerekliliklere uygun olduğundan emin olmalısınız. CE işaretinin, AB spesifikasyonlarının bulunmadığı veya CE işaretinin iliştirilmesini gerektirmeyen ürünlere yapıştırılması yasaktır.

CE işareti nasıl alınır?

Ürünün üreticisi olarak, tüm gereksinimlere uygunluğu beyan etmekten tamamen siz sorumlusunuz. CE işaretini ürününüze iliştirmek için bir lisansa ihtiyacınız yoktur, ancak bunu yapmadan önce şunları yapmanız gerekir:

  • AB çapında ilgili tüm gerekliliklere uygunluğu sağlamak
  • ürününüzü kendiniz değerlendirip değerlendiremeyeceğinizi veya bir onaylanmış kuruluşa dahil olup olmadığınızı belirleyin
  • uygunluğu belgeleyen bir teknik dosya hazırlayın: teknik dokümantasyon hakkında bilgi edinin
  • AB uygunluk beyanı taslağı hazırlamak ve imzalamak

Ürününüz CE işaretini taşıdıktan sonra - yetkili ulusal makam talep ederse - CE işaretiyle ilgili tüm bilgileri ve destekleyici belgeleri sağlamanız gerekir.

CE Uygunluk denetimi

Ürününüzün onaylanmış bir kuruluş tarafından test edilip edilmeyeceğini kontrol etmeniz gerekir. Bu bilgileri ürününüz için geçerli ilgili mevzuatta bulabilirsiniz: ürün kategorisine göre kuralları kontrol edin.

Bu adım tüm ürünler için zorunlu değildir.

Eğer gerekiyorsa bir onaylanmış kuruluşu dahil, CE onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir. CE işareti ve kimlik numarası, açıkça birbirine bağlı göründükleri sürece ayrı olarak iliştirilebilir.

Ürününüzü onaylayabilen onaylanmış bir kuruluş aramak için Nando veritabanını kullanabilirsiniz.

Ürününüzün bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanması gerekmiyorsa, teknik gereksinimlere uygun olup olmadığını kontrol etmek size bağlıdır. Bu, ürününüzü kullanırken olası risklerin hesaplanmasını ve belgelenmesini içerir.

CE sertifikasının fiyatı

Bir üretici olarak uygunluk değerlendirmesini kendiniz yaparsanız (self-deklerasyon), herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Bununla birlikte, onaylanmış bir kuruluşun hizmetlerini kullanmayı seçerseniz veya ürününüz için geçerli olan AB spesifikasyonları, onaylanmış bir kuruluş tarafından bağımsız bir değerlendirme gerektiriyorsa, verdikleri hizmet için onaylanmış kuruluşa ödeme yapmanız gerekir. Maliyet, ürününüz için hangi sertifikasyon prosedürüne ve ürünün karmaşıklığı gibi etkenler bağlıdır.

CE işaretini ürüne nasıl eklenir?

CE işareti görünür, okunaklı ve silinmez olmalıdır.

CE işareti "CE" harflerinden oluşmalı, her iki harf de aynı dikey boyuta sahip olmalı ve 5 mm'den küçük olmamalıdır (ilgili ürün gereksinimlerinde farklı bir şekilde belirtilmedikçe).

Ürününüzdeki CE işaretini küçültmek veya büyütmek istiyorsanız, iki harfin oranlarına uymalısınız. Baş harfleri görünür kaldığı sürece, CE işareti farklı formlar alabilir (örneğin renk, katı veya içi boş).

Eğer CE ürünün kendisi yapıştırılmış edilemez işaretleme, herhangi varsa ambalaj için yapıştırın veya herhangi beraberindeki belgelere olabilir. Ürününüz, CE işaretinin iliştirilmesini gerektiren çeşitli AB yönergelerine / düzenlemelerine tabi ise, ekteki belgeler ürününüzün yürürlükteki tüm AB yönergelerine / düzenlemelerine uygun olduğunu belirtmelidir.