GÜNDEM
Giriş Tarihi : 21-05-2021 08:39   Güncelleme : 21-05-2021 08:39

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇMEK MÜMKÜNDÜR

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇMEK MÜMKÜNDÜR

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇMEK MÜMKÜNDÜR

Türk Medeni Kanununa göre eşler sürdüremedikleri evliliklerini, özel veya genel boşanma nedenine dayanarak çekişmeli boşanma davası ile sona erdirebilecekleri gibi TMK madde 166/3’de belirtilenen şartlara uyarak anlaşmalı boşanma davası ile de sonlandırabilirler. Anlaşmalı boşanma davasının en önemli özelliği, boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkındaki kararları kanunun eşlere bırakmasıdır. Her ne kadar hakim, çocukların velayetleri ve iştirak nafakası hususlarında gerekli araştırmayı yapmalı ise de, uygulamada bu konular da eşlerin kararına bırakılmakta, çok dikkat çekici olumsuz bir durum söz konusu değilse tarafların anlaşma protokolü tasdik edilmektedir. Acaba anlaşmalı boşanma davası açılması, mutlaka bu davanın anlaşma ile sonuçlanmasını zorunlu kılar mı? Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2015/342 E., 2015/3299 K. Sayılı ve 23.2.2015 tarihli kararında bu sorunun cevabını bulmak mümkün. Kararda daire eşlerin gerek boşanmanın mali sonuçları ve gerek çocukların durumu hususunda yaptıkları ve mahkemeye sundukları anlaşma protokolündeki şartlardan karar kesinleşene kadar her zaman dönebilecekleri belirtilmekte. Dolayısıyla örneğin eşler boşanma, müşterek çocuğun velayetinin anneye bırakılması hususlarında mutabakata varmış olup, birbirlerinden tazminat ya da nafaka talebinde bulunmamış olsunlar. İlk derece mahkemesi (aile mahkemesi) protokolü onaylayıp tarafların boşanmalarına karar verdikten sonra eşlerden biri karar kesinleşmeden önce anlaşmadan caysa ve bu şartları kabul etmediğini bir dilekçe ile mahkemeye sunsa, artık anlaşmalı boşanmadan söz edilemeyecektir. Anlaşmalı boşanmadan eşlerden birinin vazgeçmesi halinde ise artık ortada bir çekişme mevcut hale gelecektir. Bu durumda davaya çekişmeli boşanma davası olarak devam etmek, davacıya boşanma nedenlerini ileri sürmesi için süre vermek gereklidir. Anlaşmalı boşanmada mahkemeye sunulan boşanma protokolünün bir değeri kalmayacak olup, bu protokoldeki anlaşma şartları çekişmeli boşanma davasında delil olarak kullanılamayacaktır. Konuya ilişkin olarak boşanma avukatı Erdem Akçay, anlaşmalı boşanma protokolünün iyi hazırlanması gerektiğini, aksi halde dava sürecince anlaşmazlık çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Özellikle varsa çocuğun, velayeti alamayacak olan eşle kuracağı kişisel ilişkinin sürelerinin iyi ve ayrıntılı belirlenmesi, protokolün zaruri şartı olmasa dahi mal rejiminin tasfiyesine ilişkin kuralların detaylı olarak belirlenmeleri gereklidir. Bu, hem dava sürecinin sorunsuz tamamlanmasını hem de boşanma davasından sonra eşlerin mal paylaşımı ile uğraşmak zorunda kalmamalarını sağlayacaktır.