GÜNDEM
Giriş Tarihi : 20-08-2021 21:22   Güncelleme : 20-08-2021 21:22

ANKARA CEZA AVUKATI

ANKARA CEZA AVUKATI

ANKARA CEZA AVUKATI

Ankara ceza avukatı kapsamında, ceza yargılamasının ilkeleri dahilinde hukuki yardım alabilirsiniz. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi kapsamında Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanan fiilleri hayata geçirmeniz veya bu fiillerin mağduru olmanız konusunda davalı veya davacı olabilirsiniz. Kanunsuz suç olmaz ilkesi ile hareket eden Türk Ceza Kanunu uygulamaları sayesinde davalarda adil bir şekilde yargılanmasının yapılması mümkündür. Ceza davasının kamusallığı ilkesi kapsamında gerçekleşen süreç, Cumhuriyet savcısının ilgili araştırmaları gerçekleştirerek iddianame hazırlanması ile işlemlerimin başlatılmasını kapsar. Bir kişinin sanık olarak yargılanması için işlenen suçun tüm deliller ile kesin olması gereklidir. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi kapsamında değerlendirilen bu durum bir kimsenin suçunun kanıtlanana kadar masum olduğu kararını destekler.

Ankara Ceza Avukatı Nelere Bakar?

Ankara ceza avukatı nelere bakar sorusunun yanıtı, Anayasa tarafından güvenceye alınan karineler ile desteklenir. Örneğin; suçsuzluk karinesinde, mahkeme kararının kesinleşmediği durumlarda sanığın hükümlü olarak değerlendirilemeyeceği ile ilgilidir. Mahkemelerin tarafsızlığı sayesinde kişiler üzerinde önyargının oluşmaması için değerlendirilen masumiyet karinesi, bu nedenle önemlidir. Ceza hukuku kapsamında kabul edilen bir başka ilke ise makul sürede yargılanma ilkesidir. Adil yargılama için yargılamanın makul bir süre içerisinde bitirilmesi oldukça önemlidir. Yargılamaya olan güvenin güçlendirilmesini sağlayan makul sürede yargılanma ilkesi Medeni Hukuk bakımından da usul ekonomisi ilkesi olarak esas alınır. Kişinin hakkına ideal süre içerisinde kavuşmasına olanak sağlayan bu ilkeler sayesinde hukukun üstünlüğü bir kez daha ön plana çıkar.

Ankara Ceza Avukatı Danışma

Ankara ceza avukatı danışma hizmetleri almadan önce anayasal olarak güvence altına alınan ilkeleri bilmeniz gereklidir. Ceza hukuku kapsamında bir başka önemli olan ilkesi adil yargılanma ilkesidir. Herkesin bağımsız hakimler önünde eşit olduğunu savunan bu ilke, aleni yargılanma hakkını ifade eder. Savunma ve iddia makamlarının eşitliğine özen gösteren bu ülke mahkemede verilen kararların gerekçeli olması, açık yargılama yapılması ve yargılamanın yasalarla belirlenmiş olmasına ithaf eder. Anayasa tarafından güvence altına alınan söz konusu ilkeler, kişilerin aleni surette yargılanma hakkı, makul sürede yargılanma hakkı, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ve bağımsız ve tarafsız mahkemelerde dava açma hakkına sahip olduğu gerçeğini benimser.